Sportfejlesztési program

Dokumentumok:

Egyesületünk látvány-csapatsport támogatás címen pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A támogatás lényege a társasági adó felajánlása cégek részéről sportegyesületek részére. A támogatókat az egyesületeknek kell felkeresnie és azzal megállapodást kötnie. Az egyesület sportpálya felújításra és utánpótlás nevelés fejlesztésére nyújtotta be támogatási kérelmét.

 

1.,Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Jászkiséri Sportegyesület jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei II. osztályban szerepeltet egy felnőtt és egy U-19 korosztályos csapatot, valamint a Jászsági csoportban U-16-os csapatot, munkájukat edzők segítik és irányítják. A Bozsik-program keretén belül pedig U-7,U-9 és U-11 csapataink szerepelnek két edző segítségével. A csapatok mellett az egyesület működését 5 főből álló elnökség irányítja, az egyesület munkáját segíti gazdasági vezetőnk (regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel) és egy személy,aki a pénztár vezetésével és jegyeladással foglalkozik. A játékosok, edzők, elnökségi tagok, gazdasági vezető és jegypénztáros nem részesülnek semmiféle anyagi támogatásban, munkájukat a Jászkiséri sportélet fenntartásáért, és a jövőben ennek fellendítéséért végzik. A pálya körüli munkákhoz 2 főt, valamint szertárosnak 1 főt ez év áprilisától kaptunk a helyi Önkormányzattól. Az egyesület anyagi helyzete igen korlátozott, a Jászkiséri Városi Önkormányzat támogatásából tudjuk egyesületünket fenntartani, csapatainkat szerepeltetni a bajnokságokban .Egyéb támogatók hiányában nem tudjuk a sportlétesítményünk infrastrukturális igényeit fejleszteni. Az elmúlt évek során kisebb felújítást végzett az Önkormányzat a sportöltözőn, de hiányosság még mindig elég sok akad. A 2013-as évben 1.550e.Ft támogatást működésre, valamint 381 e.Ft-ot anyag vásárlásra(karbantartási munkákra) megszavazott a képviselő testület az egyesület számára. Sportfelszerelésre és egyéb tárgyi eszközökre nem áll rendelkezésünkre anyagi fedezet. Az egyesület saját bevételét a tagdíj és a mérkőzéseken szedett belépőjegy biztosítja, ez éves szinten mintegy 400 e.Ft-ot tesz ki. Az egyesületünk számára a legnagyobb kiadást az útiköltségek térítése és csapatok idegenbeli mérkőzéseire történő utaztatása jelenti. Az egyesület élére 2013 február 26-án új vezetőség került megválasztásra, akik szeretnék a sportolást magasabb színvonalra emelni. Az állami támogatások megpályázása mellett szeretnénk külső szponzorokat is találni.

2.,Ingatlan beruházás indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sportpálya minősége, mint azt az előminősítés során bemutattuk egyre rosszabb állapotú, teljes felújítása a 80-as évek elején történt meg. Akkor még 3 pálya állt rendelkezésre az egyesület számára,meg lehetett óvni a felújított pályát hosszú évek során keresztül. A gazdasági helyzet változása miatt nem tudta az egyesület fenntartani mind a három pályát, így a megmaradt és jelenleg is használt sportpálya leterheltsége megnőtt.

Az elmúlt két év aszályos időjárása miatt a vetett fűmag egyre több helyen kipusztult, vagy becsomósodott, a kopár részeken elszaporodtak a szárazság tűrő gyomnövények, zömében a porcsín. Az öntözés a sportpályán sajnos nem megoldott,a pálya mellett lévő 23 m mélységű kút kis vízhozama miatt nem megfelelően lehetett a pályát öntözni és gondozni. Ennek kiküszöbölésére egy ideiglenes megoldást már kidolgoztunk, de a következő évek támogatási lehetőségeiben egy öntöző berendezést is szeretnénk megpályázni. Sajnos azt kell mondjam,hogy Szolnok Megyei pályák közül a Jászkiséri jelenleg a legrosszabb minőségű pályák közé sorolható.

Az egyesület célja a jobb minőségű sportolási lehetőség biztosítása és egy infrastrukturális fejlődés megindítása. A fejlesztés csak a Jászkiséri lakosság és az egyesület versenyző csapatait szolgálja, hanem a Városba érkező 17 felnőtt és 17 ifjúsági és 8 U-16-os csapat érdekeit is. A vezetőség szeretné elérni az utánpótlás csapatok létszámának a növelését. A Bozsik programban való részvétellel körzetközponti szerepet vállalni. A pályára kilátogató iskolás gyerekekkel(iskolai osztályok közötti bajnokság rendezése)szeretnénk megszerettetni a labdarúgást és ehhez alapvető követelmény egy jól gondozott dús fűvel benőtt pálya,amin még elesni is élvezet. A helyi lakosság labdarúgást szerető rétege kijár a pályára heti több alkalommal és rendszerességgel. Célunk hogy minél nagyobb rétegeket esetleg családokat is sportolásra bírjunk.

3.,A beruházás (pálya felújítás) szakmai tartalma:

  - elszaporodott gyomnövény szelektív irtása
  - pálya talajának lazítása, lyuggatása
  - felgyűrődött részek,nagyobb egyenetlenségek leszedése és elszállítása
  - fűmag vetése géppel
  - kisebb egyenetlenségek javítása jó minőségű humuszos termőréteggel.
  - simító hengerelés
  - utógondozás,öntözés,

A felújítást a fűmagvetés ideális időszakában szeretnénk elvégezni 2013 év augusztus végén.

4.,Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A projektet nyári időszakban 2013 július 20-a(Jászkiséri Sportnap tervezett időpontja) után szeretnénk megkezdeni a szelektív gyomirtással. A gyomirtó felszívódása 14 nap,ezt követően kerül eltávolításra a már elszáradt gyomnövény ez 1 nap alatt elvégezhető.2013 Augusztus első hetében megkezdhető a pálya fellazítása és a nagyobb egyenetlenségek megszüntetése. Ez a munkafolyamat időjárástól függően 2-3 nap alatt elvégezhető. A lazítást követően a talajt pihentetjük augusztus végéig, ekkor már kezdhető a fűmag vetése, mely ideálisan szeptember közepéig elvégezhető. Ennek kezdési idejét az időjárás határozza meg a két hét alatt. A kisebb egyenetlenségek a vetés és a simító hengerelést két nap alatt szeretnénk elvégezni.

A teljes projekt időtartama rövid, a talaj pihentetésével és a gyomirtó felszívódásának idejével együttesen 7 hét alatt elvégezhető, 2013 július végétől 2013 szeptember közepéig. Ezt követően az utólagos gondozást kell végeznünk,melyet a projekt már nem tartalmaz. Az utánpótlásra igényelt támogatást 2013 őszétől, 2014 tavaszáig tervezzük felhasználni.

5.,A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A fenntartható fejlődés érdekében a társadalom a gazdaság és a környezet egyensúlyára kell törekednünk. A folytonos szociális jobblét megvalósulása, az alapvető szükségletek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, egyenlő lehetőségek biztosítása, a szektorok közötti integráció, környezetminőség javítása,mind a hosszú távú céljaink között szerepel.

Középtávon ember és környezetbarát sportpálya kialakítása a hozzátartozó infrastruktúrával, szolgáltatói környezettel. Javulhat az emberek életminősége,sport iránti szeretete, az egyének testi-lelki és szociális jó léte, társadalmi-gazdasági környezethez, annak változásaihoz alkalmazkodnak.

Rövidtávon a labdarúgás fejlesztésének társadalmi vetülete lehet a békés egymás mellett élés, a folyamatos kommunikáció, az egészségtudatosság, az integráció, önmegvalósítás, teljesítményszint, környezettudatosság, nemzeti identitás.

A sport gazdasági vetületéhez tartozik a gazdasági aktivitás erősödése, a produktivitás növekedése, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, a versenyképesség, az ismeretség növekedése.

A sport az egyetemes emberi kultúra része, amely sajátos szerepet tölt be napjaink társadalmában is. Sokrétű lehetőségével szolgálhatja a fenntartható fejlődést, a polgárok életminőségének javítását, humán értékek hordozójaként. A magyar labdarúgás stratégiája, a pályázati programok azonos felfogást tükröző, reális helyzetképből indulnak ki: hagyományaihoz nem méltó helyzetben van a labdarúgás, társadalmi beállítottsága negatív, alulfinanszírozott, elveszítette társadalomformáló szerepét, szakmai problémák vannak, visszaszorul az aktív sportolás. Társadalomszervező ágazatként kell tekintenünk a sportra.

Jászkisér sportfejlesztési programjának stratégia elemei között egyértelműen látható, hogy minden esetben megjelenik a tömegesítés gondolata, a személyi és szervezeti infrastruktúra fejlesztése, az eredményesség és a társadalmi elégedettség növelése, sikerélmény nyújtása, tájékoztatás bővítése, átalakító és ellenőrizhető gazdálkodás igénye, a szervezett gyermekfutball, a minőségi tehetséggondozás, támogatói szervezet kiépítése, ingatlanfejlesztés, az amatőr futball és az iskolai sport fejlesztése is.

 

        
Jászkiséri Sportegyesület címere
TAO támogatás
Közgyulés

Közgyulés

Tabella

A portált a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleháza üzemelteti.
Cím: 5137 Jászkisér Fő út 2.
Tel./fax: 57-550-170
e-mail: jaszkiser@telehaz.hu
Tárhely: Gigaweb

Oldalunk az
NCA
támogatásával jött létre!

Oldalunk eddigi látogatóinak száma:

Made & designed:
- Juhi - Design